Tarieven


Informatiegesprek

Het eerste gesprek is informatief en vrijblijvend. Tijdens dit gesprek inventariseren we welke zaken er geregeld moeten worden, wat u door ons wilt laten uitvoeren en welke stukken we voor deze afhandeling van u nodig hebben. Daarnaast kunnen wij op basis van deze informatie beoordelen welke externe deskundigen eventueel ingeschakeld moeten worden, op basis waarvan we deze, indien door u gewenst, om een offerte kunnen verzoeken.

Wij brengen u voor dit eerste gesprek geen kosten in rekening.

Uurtarief

U kunt er voor kiezen ons middels een uurtarief te betalen. Wij hanteren thans een uurtarief van €96,80 inclusief BTW. Dit is inclusief portokosten, kantoorkosten en reiskosten (binnen de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Barendrecht). Buiten genoemde gemeenten zal de reistijd in de urenberekening worden opgenomen (enkele reis tarief)

Wij zullen u altijd een specificatie doen toekomen van de uitgevoerde werkzaamheden. Facturatie vindt plaats per maand.

Op basis van de afspraken die gemaakt worden zullen we trachten vooraf een zo zuiver mogelijke inschatting te maken van de kosten.

Vast tarief

U kunt er ook voor kiezen om tegen een vast tarief van onze diensten gebruik te maken. Op basis van de uit te voeren werkzaamheden en de afspraken zal vooraf een vaste prijsafspraak met u worden gemaakt. Deze vaste prijs is inclusief porto-, kantoor- en reiskosten.

Facturatie vindt in dit geval in 3 termijnen plaats.

 

Kosten van externe deskundigen, zoals notaris, taxateur etc., zijn niet in onze prijzen opgenomen. Deze kosten dienen door u aan betreffende dienstverlener te worden voldaan.