Forum voor nabestaanden

Monuta heeft een speciaal forum opgezet voor nabestaanden. Op dit forum, “Wie troost mij”, kunnen nabestaanden verhalen kwijt, vragen stellen en tips uitwisselen. “Wie troost mij” is te vinden op de website http://wietroostmij.nl/forum
read more

Uitvaartkostenverzekering

In veel gevallen wordt de uitvaartkostenverzekering gesloten, om daarna voor lange tijd in de la of polismap te verdwijnen. Stijgende kosten van een uitvaart of aanpassingen van de wensen worden zo niet meer meegenomen in de verzekerde waarde. Dat zorgt er regelmatig voor dat de nabestaanden na een overlijden geconfronteerd worden met een behoorlijke rekening, welke niet wordt gedekt door de...
read more

Samenwoners

Voor samenwoners gelden in sommige gevallen andere regels dan voor gehuwden. Vooral samenwoners zonder samenlevingscontract en testament moeten hier extra aandacht voor hebben. Denk hierbij aan de juiste opmaak van levensverzekeringen en uitvaartkosten verzekeringen, maar zeker ook aan de noodzaak van een testament. En hoe zit het eigenlijk met de pensioenen van beide partners? Een correcte...
read more