Videogesprek

Zoals iedereen proberen wij ook de persoonlijke contacten nu zoveel mogelijk te vermijden. Hoewel dit zeer tegen onze natuur ingaat, we komen het liefst bij u aan huis om in een persoonlijk gesprek uw wensen en mogelijkheden door te spreken. Zodra dat kan zullen we dat ook zeker weer doen, maar voor nu hebben we ook de mogelijkheid middels een videogesprek met u contact te hebben. Wilt u een...
read more

Belangrijk nieuws deelnemers ABP pensioen.

Mensen die hun pensioen opbouwen bij het ABP (vooral ambtenaren) zijn, als het goed is, geïnformeerd over de aanpassing van het pensioen per 1 februari van dit jaar. Het is belangrijk te realiseren, dat de ANW compensatieregeling is komen te vervallen. Wat betekent dit? Na het overlijden kan het zijn, dat uw partner geen recht heeft op een ANW uitkering (Algemene Nabestaanden Wet) Dit geldt in...
read more

Veel nabestaanden kunnen uitvaartkosten niet betalen

Een uitvaart kost al gauw € 8.000,-. Uit onderzoek van GFK blijkt, dat 3 op de 10 Nederlanders dit bedrag niet zomaar kunnen betalen. Een uitvaartkostenverzekering is daarom zeker geen overbodige luxe. Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken en te bekijken of u nog voldoende verzekerd bent.
read more

Oude polissen kunnen geld waard zijn.

Vaak worden er na het overlijden van een dierbare in de polismap nog een aantal oude polissen gevonden. Met namen van maatschappijen die al lang niet meer bestaan. Zijn deze polissen nog geldig en hoe kunnen deze verzilverd worden? Dat is de vraag die vele nabestaanden zich dan stellen. Wij kunnen u ondersteunen bij het laten uitbetalen van deze polissen. Wij zoeken de rechtsopvolger op en...
read more

Wat kunt u nog betalen als uw partner overlijdt?

Denkt u er wel eens over na wat er gebeurt als u of uw partner komt te overlijden? Wij kunnen ons voorstellen dat u dat liever niet doet. Maar beseft u wel dat uw totale inkomen er dan fors op achteruit kan gaan, terwijl de huur gewoon doorgaat en de kinderen nog studeren? Wij nemen graag samen met u uw wensen door en kunnen een berekening maken van het beschikbare inkomen. Nu er samen over...
read more