Uitvaartkostenverzekering

In veel gevallen wordt de uitvaartkostenverzekering gesloten, om daarna voor lange tijd in de la of polismap te verdwijnen. Stijgende kosten van een uitvaart of aanpassingen van de wensen worden zo niet meer meegenomen in de verzekerde waarde.

Dat zorgt er regelmatig voor dat de nabestaanden na een overlijden geconfronteerd worden met een behoorlijke rekening, welke niet wordt gedekt door de uitvaartkostenverzekering.

Regelmatig uw verzekering herzien kan deze nare verrassing voorkomen.

Vaak zien we ook dat klanten zelf een uitvaartkostenverzekering hebben, maar ook de ouders nog een voorziening hebben lopen.

Laat ons uw verzekeringspakket controleren. U kunt dan uw wensen aangeven en weet dan ook of u niet bent over- of onderverzekerd.