Samenwoners

Voor samenwoners gelden in sommige gevallen andere regels dan voor gehuwden. Vooral samenwoners zonder samenlevingscontract en testament moeten hier extra aandacht voor hebben. Denk hierbij aan de juiste opmaak van levensverzekeringen en uitvaartkosten verzekeringen, maar zeker ook aan de noodzaak van een testament. En hoe zit het eigenlijk met de pensioenen van beide partners?

Een correcte opmaak van polissen, het opstellen of aanpassen van een testament of het alsnog opmaken van een samenlevingscontract of trouwen kan er voor zorgen dat de achterblijvende partner en eventueel de kinderen een veel betere financiële positie hebben.