Financiële planning

Bij pensioen denken we aan later. Maar uw pensioen is ook van belang bij uw overlijden. Het zorgt voor een deel van het inkomen na uw overlijden. Maar is dat voldoende? En zijn de gegevens wel correct? Hoe hoog wordt het inkomen dan en staat uw samenwonende partner wel op het pensioen vermeld? Kortom, een goede pensioeninventarisatie vooraf kan veel ellende voorkomen.

Tijdens de periode voor een overlijden kan inzicht in de te verwachten inkomsten voor de achterblijvers vaak heel veel rust geven. Het is duidelijk wat de nabestaanden kunnen verwachten.

Het inkomen na een overlijden is echter niet alleen afhankelijk van het pensioen van de werkgever. Ook de eigen woning, toeslagen, belasting etc. bepalen mede het besteedbaar inkomen.

Een goed inzicht in de eigen financiële situatie nu, bij pensioen en bij overlijden is voor ieder gezin, van jong tot oud, dus een belangrijk houvast.