Belangrijk nieuws deelnemers ABP pensioen.

Mensen die hun pensioen opbouwen bij het ABP (vooral ambtenaren) zijn, als het goed is, geïnformeerd over de aanpassing van het pensioen per 1 februari van dit jaar.
Het is belangrijk te realiseren, dat de ANW compensatieregeling is komen te vervallen.

Wat betekent dit?
Na het overlijden kan het zijn, dat uw partner geen recht heeft op een ANW uitkering (Algemene Nabestaanden Wet)
Dit geldt in de regel als de achterblijvende partner:
- Geen kinderen verzorgt onder de 18 jaar, of
- Niet voor 45% of meer arbeidsongeschikt is.

Voorheen bestond dan recht op de ANW compensatie aanvulling vanuit het bedrijfspensioen.
Deze aanvullingsregeling is komen te vervallen.

Diverse werkgevers zijn bezig met een collectieve regeling, waaraan u dan deel kunt nemen. Uiteraard zal daarvoor wel een premie van u worden gevraagd.
Belangrijk is dus bij uw werkgever na te vragen (en aan te dringen) op een collectieve regeling.
Indien uw werkgever dit niet collectief oppakt, dan is het zeer aan te raden een afspraak te maken met uw financieel adviseur. Hij of zij kan in beeld brengen wat de gevolgen zijn van deze aanpassing, ook rekening houdend met overig inkomen, hypotheek en andere lopende voorzieningen.

Wilt u vrijblijvend met ons uw persoonlijke situatie bespreken, dan kunt u uiteraard even contact met ons opnemen.

Op de Website van het ABP is meer informatie te lezen. Klik hier om naar de site te gaan