Actueel


blog-klein
Lees hier meer wetenswaardigheden, tips, nieuws & over veranderingen in de wet- & regelgeving. Wij houden u op de hoogte middels ons blog.


Openingstijden Kerstperiode

Posted by on dec 8, 2020 in Actueel, Nieuws | Reageren uitgeschakeld

Een druk en bewogen jaar loopt ten einde. Dat betekent dat ook de feestdagen er weer aankomen.
Ook wij gaan van deze periode genieten met het gezin. Daarom sluiten wij van 21 december tot en met 3 januari.
Noodgeval? uiteraard kunt u dan bellen of mailen, alleen zult u ons misschien niet direct bereiken. Spreek gewoon in, waar echt nodig zullen we dan contact met u opnemen.
Vanaf 4 januari staan we dan uitgerust en vol goede voornemens weer voor u klaar.
Wij wensen u fijne feestdagen en een mooi, gezond en voorspoedig 2021.

Videogesprek

Posted by on mrt 30, 2020 in Actueel, Nieuws, Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Zoals iedereen proberen wij ook de persoonlijke contacten nu zoveel mogelijk te vermijden. Hoewel dit zeer tegen onze natuur ingaat, we komen het liefst bij u aan huis om in een persoonlijk gesprek uw wensen en mogelijkheden door te spreken.

Zodra dat kan zullen we dat ook zeker weer doen, maar voor nu hebben we ook de mogelijkheid middels een videogesprek met u contact te hebben.

Wilt u een videogesprek plannen? Bel of mail ons voor een afspraak en wij zorgen dat dit videogesprek wordt opgezet.

Het enige dat u nodig heeft is een computer of laptop met camera en microfoon en de Chrome internetbrowser

Belangrijk nieuws deelnemers ABP pensioen.

Posted by on jan 11, 2018 in Actueel, Nieuws | Reageren uitgeschakeld

Belangrijk nieuws deelnemers ABP pensioen.

Mensen die hun pensioen opbouwen bij het ABP (vooral ambtenaren) zijn, als het goed is, geïnformeerd over de aanpassing van het pensioen per 1 februari van dit jaar.
Het is belangrijk te realiseren, dat de ANW compensatieregeling is komen te vervallen.

Wat betekent dit?
Na het overlijden kan het zijn, dat uw partner geen recht heeft op een ANW uitkering (Algemene Nabestaanden Wet)
Dit geldt in de regel als de achterblijvende partner:
- Geen kinderen verzorgt onder de 18 jaar, of
- Niet voor 45% of meer arbeidsongeschikt is.

Voorheen bestond dan recht op de ANW compensatie aanvulling vanuit het bedrijfspensioen.
Deze aanvullingsregeling is komen te vervallen.

Diverse werkgevers zijn bezig met een collectieve regeling, waaraan u dan deel kunt nemen. Uiteraard zal daarvoor wel een premie van u worden gevraagd.
Belangrijk is dus bij uw werkgever na te vragen (en aan te dringen) op een collectieve regeling.
Indien uw werkgever dit niet collectief oppakt, dan is het zeer aan te raden een afspraak te maken met uw financieel adviseur. Hij of zij kan in beeld brengen wat de gevolgen zijn van deze aanpassing, ook rekening houdend met overig inkomen, hypotheek en andere lopende voorzieningen.

Wilt u vrijblijvend met ons uw persoonlijke situatie bespreken, dan kunt u uiteraard even contact met ons opnemen.

Op de Website van het ABP is meer informatie te lezen. Klik hier om naar de site te gaan

Uitvaartkosten vaak hoger dan verwacht.

Posted by on jul 6, 2017 in Actueel, Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Uitvaartkosten vaak hoger dan verwacht.

Wederom een onderzoek naar de kosten van een uitvaart. Verontrustend te zien dat heel veel mensen zich niet realiseren wat een uitvaart kost en dat zij vaak niet of behoorlijk onderverzekerd zijn.

Lees het artikel  hier en neem contact met ons op om de wensen en de verzekering eens te bespreken.

Belasting teruggaaf en toeslagen 2017.

Posted by on nov 14, 2016 in Actueel | Reageren uitgeschakeld

Belasting teruggaaf en toeslagen 2017.

Vanaf begin december is het mogelijk uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017 aan te passen. In de onderstaande gevallen is het zeker aan te raden uw voorlopige aanslag ( de maandelijkse teruggaaf) aan te passen:

- U heeft een hypotheek waarop u aflost (Lineair of annuïtair), waardoor u jaarlijks minder rente gaat betalen
- U heeft uw hypotheek over gesloten
- U heeft een andere woning gekocht
- U heeft afgelopen jaar op de bestaande hypotheek afgelost
- U heeft afgelopen jaar een nieuwe (lagere) rente gekregen
- U heeft uw rente laten middelen
- U heeft een andere aanpassing laten uitvoeren op uw hypotheek
- Uw gezinssituatie of inkomen is gewijzigd.

Voorkom, dat u maandelijks teveel terugkrijgt en dit later weer moet terugbetalen.

Ook als u toeslagen krijgt, is het verstandig deze aan het einde van het jaar te controleren voor 2017. Klopt uw inkomen nog, kloppen de gegevens van de kinderopvang, pas de huur aan, etc. Zo voorkomt u dat u voor onverwachte terugbetalingen komt te staan.
Vanaf circa 1 december kunt u op www.toeslagen.nl de gegevens voor 2017 inzien en aanpassen.

Veel nabestaanden kunnen uitvaartkosten niet betalen

Posted by on mei 2, 2016 in Actueel | Reageren uitgeschakeld

Veel nabestaanden kunnen uitvaartkosten niet betalen

Een uitvaart kost al gauw € 8.000,-. Uit onderzoek van GFK blijkt, dat 3 op de 10 Nederlanders dit bedrag niet zomaar kunnen betalen. Een uitvaartkostenverzekering is daarom zeker geen overbodige luxe.

Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken en te bekijken of u nog voldoende verzekerd bent.

Uitvaart vastleggen op foto

Posted by on jun 24, 2014 in Actueel | Reageren uitgeschakeld

Bijna alle belangrijke momenten in het leven van mensen worden vaak op foto of film vastgelegd voor later. Voor een geboorte, een huwelijk of een verjaardag lijkt dat vastleggen vanzelfsprekend. Bij een uitvaart denken mensen er echter minder snel aan om een fotograaf in te huren.

De nabestaanden kunnen door de foto’s later in alle rust terug kijken op een belangrijke emotionele dag.
Daarnaast zijn er ook vaak familieleden of vrienden die om wat voor reden dan ook niet bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn. Voor al deze familieleden of vrienden kan de reportage een hulp zijn in het verwerken van het verdriet of om alsnog een indruk te krijgen hoe de uitvaart verlopen is.

Ook in de regio Dordrecht bestaat de mogelijkheid om een uitvaart reportage te laten maken.  Op de site van Yvonne Vagevuur Fotografie www.fotoyvonnevagevuur.com kunt u voorbeelden bekijken en contact leggen om uw wensen te bespreken. Uiteraard kunt u ook uw wensen met de uitvaarondernemer bespreken.

 

Oude polissen kunnen geld waard zijn.

Posted by on mei 13, 2014 in Actueel | Reageren uitgeschakeld

Vaak worden er na het overlijden van een dierbare in de polismap nog een aantal oude polissen gevonden. Met namen van maatschappijen die al lang niet meer bestaan.
Zijn deze polissen nog geldig en hoe kunnen deze verzilverd worden? Dat is de vraag die vele nabestaanden zich dan stellen.

Wij kunnen u ondersteunen bij het laten uitbetalen van deze polissen. Wij zoeken de rechtsopvolger op en verzorgen de verzoeken tot uitkering. Zo komt de polis, waarvoor hard is gespaard alsnog tot uitkering.

Valse email Belastingdienst in omloop

Posted by on feb 11, 2014 in Actueel | Reageren uitgeschakeld

Valse email Belastingdienst in omloop

De Belastingdienst waarschuwt voor phishing mails die worden rondgestuurd. Op de website van de Belastingdienst kunt u het gehele bericht lezen.

Open deze mails niet en verwijder ze direct. En uiteraard nooit uw Digid, pincodes en dergelijke per mail of aan de telefoon.

Axent biedt mogelijkheid tot vooruitkering bij terminale ziekte.

Posted by on nov 12, 2013 in Actueel | Reageren uitgeschakeld

Axent biedt mogelijkheid tot vooruitkering bij terminale ziekte.

Axent biedt de mogelijkheid tot een vooruitkering op de uitvaartverzekering indien een verzekerde terminaal ziek is. Deze uitkering is wel aan voorwaarden gebonden. Deze mogelijkheid geldt voor zowel nieuwe als lopende “oude” Axent polissen met de voorwaarden 1.0 tot en met 1.3.

Heeft u een Axent verzekering en wilt u weten of u van deze mogelijkheid gebruik kunt maken, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wat kunt u nog betalen als uw partner overlijdt?

Posted by on nov 11, 2013 in Actueel | Reageren uitgeschakeld

Denkt u er wel eens over na wat er gebeurt als u of uw partner komt te overlijden? Wij kunnen ons voorstellen dat u dat liever niet doet. Maar beseft u wel dat uw totale inkomen er dan fors op achteruit kan gaan, terwijl de huur gewoon doorgaat en de kinderen nog studeren?

Wij nemen graag samen met u uw wensen door en kunnen een berekening maken van het beschikbare inkomen. Nu er samen over denken geeft heel veel rust voor de toekomst.

Bel of mail ons gerust voor een vrijblijvend informatiegesprek.

Forum voor nabestaanden

Posted by on mei 23, 2013 in Actueel | Reageren uitgeschakeld

Forum voor nabestaanden

Monuta heeft een speciaal forum opgezet voor nabestaanden. Op dit forum, “Wie troost mij”, kunnen nabestaanden verhalen kwijt, vragen stellen en tips uitwisselen.

“Wie troost mij” is te vinden op de website http://wietroostmij.nl/forum

Financiële planning

Posted by on jan 14, 2013 in Actueel | Reageren uitgeschakeld

Financiële planning

Bij pensioen denken we aan later. Maar uw pensioen is ook van belang bij uw overlijden. Het zorgt voor een deel van het inkomen na uw overlijden. Maar is dat voldoende? En zijn de gegevens wel correct? Hoe hoog wordt het inkomen dan en staat uw samenwonende partner wel op het pensioen vermeld? Kortom, een goede pensioeninventarisatie vooraf kan veel ellende voorkomen.

Tijdens de periode voor een overlijden kan inzicht in de te verwachten inkomsten voor de achterblijvers vaak heel veel rust geven. Het is duidelijk wat de nabestaanden kunnen verwachten.

Het inkomen na een overlijden is echter niet alleen afhankelijk van het pensioen van de werkgever. Ook de eigen woning, toeslagen, belasting etc. bepalen mede het besteedbaar inkomen.

Een goed inzicht in de eigen financiële situatie nu, bij pensioen en bij overlijden is voor ieder gezin, van jong tot oud, dus een belangrijk houvast.

Uitvaartkostenverzekering

Posted by on jan 14, 2013 in Actueel | Reageren uitgeschakeld

Uitvaartkostenverzekering

In veel gevallen wordt de uitvaartkostenverzekering gesloten, om daarna voor lange tijd in de la of polismap te verdwijnen. Stijgende kosten van een uitvaart of aanpassingen van de wensen worden zo niet meer meegenomen in de verzekerde waarde.

Dat zorgt er regelmatig voor dat de nabestaanden na een overlijden geconfronteerd worden met een behoorlijke rekening, welke niet wordt gedekt door de uitvaartkostenverzekering.

Regelmatig uw verzekering herzien kan deze nare verrassing voorkomen.

Vaak zien we ook dat klanten zelf een uitvaartkostenverzekering hebben, maar ook de ouders nog een voorziening hebben lopen.

Laat ons uw verzekeringspakket controleren. U kunt dan uw wensen aangeven en weet dan ook of u niet bent over- of onderverzekerd.

Samenwoners

Posted by on jan 14, 2013 in Actueel | Reageren uitgeschakeld

Samenwoners

Voor samenwoners gelden in sommige gevallen andere regels dan voor gehuwden. Vooral samenwoners zonder samenlevingscontract en testament moeten hier extra aandacht voor hebben. Denk hierbij aan de juiste opmaak van levensverzekeringen en uitvaartkosten verzekeringen, maar zeker ook aan de noodzaak van een testament. En hoe zit het eigenlijk met de pensioenen van beide partners?

Een correcte opmaak van polissen, het opstellen of aanpassen van een testament of het alsnog opmaken van een samenlevingscontract of trouwen kan er voor zorgen dat de achterblijvende partner en eventueel de kinderen een veel betere financiële positie hebben.